/

Istorijat: Kako su ženske cipele promenile svet

Možda su i te koje trenutno nosite na svojim nogama, doprinele promeni. Istorija ženskih cipela fascinira, puna je činjenica koje bi zanimale svakoga. Cipele oblikuju modu poslednjih 100 godina. Kroz istoriju, kako su se menjali politički pokreti, tako je “diktirana” i njihova