/

Po čemu se razlikuju pravi od lažnih bisera?

Biseri, prema modernoj klasifikaciji koju je odobrila Međunarodna mineraloška asocijacija, ne spadaju u klasu minerala, ali uprkos tome, ovaj kamen je visoko cenjen u industriji nakita. Biseri mogu biti prirodni i kultivisani, svaka od ovih vrsta, zavisno od porekla ili načina uzgoja,